jonathanjurist.nl

Juridische hulp bij problemen met de overheid

Jonathan van Kooten

Een steuntje in de rug van een professionele jurist bij een bezwaarschrift tegen een parkeerboete? Jonathan Jurist leest met u meeĀ om uw kansen te vergroten. Een volledig pakket van zienswijze tot hoger beroep waarbij een professionele jurist in overleg met u alle stukken voor u schrijft? Jonathan Jurist is u graag van dienst!

Dankzij Jonathan Jurist heb ik nu toestemming voor mijn moerasplantenfilter
HanĀ Hogeland

Jonathan is van grote waarde in het hele traject van zienswijze tot hoger beroep bij de Raad van State
Hanneke Bresser

Jonathan heeft de werkzaamheden met hart voor de zaak uitgevoerd
MWH milieuadviesbureau